FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII SI TINERET "MIHAELA RUNCEANU -PENTRU VOI MUGURI NOI" EDITIA A VIII-A SE VA DESFASURA IN PERIOADA 24-26 IUNIE 2019.

fisa inscriere festival 2019

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

FISA DE INSCRIERE

NUME ……………………………..

PRENUME………………………….

INSTITUTIA DE UNDE VINE……………..

LOCALITATE/JUDET………………..

CNP……………………………

ADRESA DE E-MAIL / NUMAR  TELEFON DE CONTACT……………….

PROFESOR/ COORDONATOR……………………..

MELODII PROPUSE:

MELODIA 1

TITLU……………….

COMPOZITOR………………..

TEXTIER…………………

MELODIA 2

TITLU……………….

COMPOZITOR………………..

TEXTIER…………………

SCURTA PREZENTARE A REZULTATELOR OBTINUTE ………………..

 

 

SEMNATURA

PARINTE/PROFESOR COORDONATOR

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

INTERPRETARE MUZICĂ POP – GRUPURI (2-5 MEMBRI)

 

NR.

CRT

NUME , PRENUME

VÂRSTA

CNP – CERTIFICAT NAŞTERE

LOCALITATEA DE UNDE VINE (INSTITUŢIA)

ADRESA-

E-MAIL, TELEFON CONTACT

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         
 

                

PROFESOR COORDONATOR:...............................................

TITLUL PIESEI (COLAJULUI) / COMPOZITOR- TEXTIER

             1...................................................

             2.................................................

O SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII GRUPULUI:

 

ACORD COMPOZITOR /PĂRINTE 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

SUBSEMNATUL ...............................................CI/BI SERIA.................. NR.........................ELIBERAT DE ........................................ LA DATA DE  ................................. DOMICILIAT ....................................................................................................................................

COMPOZITOR/CONCURENT/ PĂRINTE/ PROPRIETAR AL :

PIESA 1..............................................

PIESA 2....................................................

PREZENTATE LA FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET„ MIHAELA RUNCEANU- PENTRU VOI MUGURI NOI” BUZĂU 2019 , EDIŢIA a VIII-a , DE CONCURENTUL .................................................

GRUPUL .......................................................

DIN LOCALITATEA....................................................

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CU CESIONAREA DREPTURILOR CE DERIVĂ DIN PRESTAŢIILE ARTISTICE ŞI ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO ALE TUTUROR MANIFESTAŢIILOR PRILEJUITE DE FESTIVAL.

 

SEMNATURA,

 

CONSIMTAMANT/ACORD

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a)……………………………………CNP …………………………………………….. in calitate de concurent (tutore minor) …………………………………………………….domiciliat(a) in localitatea ……………..judetul…….strada…….nr. …………bloc………, scara …..ap…….posesor al CI……………………….(certificat nastere pentru minori) …….

               Prin semnarea prezentei, declar pe propria raspundere ca:

  1. DECLARATIE PRIVIND INFORMAREA:

Am fost informat despre drepturile pe care subiectii datelor cu caracter personal le detin, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justitie, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016(denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

  1. ACORD:

Confirm ca am citit si am inteles continutul prezentului accord iar cele exprimate mai jos reprezinta vointa mea, in cunostinta de cauza, liber exprimata, transpusa pe acest formular , bifat corespunzator.

Imi exprim consimtamantul in mod expres cu privire la utilizarea datelor mele cu caracter personal de catre ASOCIATIA PENTRU TINERET BUZAU 2010 , astfel:

  • Pentru prelucrarea datelor in vederea inscrierii la Festivalul de muzica usoara “Mihaela Runceanu – pentru voi muguri noi” editia a VIII-a , 24 -26 iunie 2019
  • Pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal pe toata durata concursului mentionat(inregistrare video,poze, distribuire pe site- ul festivalului in presa si televiziune,( daca va fi cazul) publicare rezultate preselectie/rezultate finale ale concursului, completare rapoarte solicitate de institutiile statului, cu scopul promovarii cultural;
  • Pentru stocarea acestor date in conformitate cu dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor;

Mi s-a adus la cunostinta faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal in scopul actiunilor enumerate mai sus, atrage dupa sine imposibilitatea inscrierii si participarii mele la festivalul “Mihaela Runceanu – pentru voi muguri noi” editia a VII-a , 2019, si nu este imputabil institutiei sus mentionate.

Daca datele cu caracter personal furnizate de mine sunt incorecte sau vor suferi modificari, ma oblig sa informez in scris Asociatia pentru tineret Buzau 2010.

Data:……                                                                                                      Semnatura participant sau tutore………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature parent / coordinating teacher